• YH-loggan_vit_bakgrund

  Yrkeshögskoleutbildningen Mobila System och GIT startar i höst igen

  Det är med glädje och stolthet vi kan meddela att vi idag har fått beskedet att vi får förnyat förtroende från Yrkeshögskolemyndigheten att fortsätta driva vår yrkeshögskoleutbildning Mobila System och GIT i höst! Nästa planerade utbildningsstart blir i september 2018. YH-utbildningen Mobila system och GIT är en tvåårig distansutbildning inom…

  Läs mer
 • ericsson

  Utsättning av tele- och bredbandsledningar för Ericsson

  Vi på OCELLUS AB har arbetat med att märka ut ledningar i gatunätet, till och från tomtgränser, samt till och från el- och teleskåp för att undvika skador under grävningen. Uppdraget gjordes i två omgångar i Jönköping och Östhammar. Uppdragsgivaren var Ericsson.

  Läs mer
 • 11

  Välkomna till OCELLUS 2016!

  Idag har vi stora nyheter att presentera för OCELLUS Information Systems AB! Genom åren har vi gjort många uppdateringar i relation till ny teknik och nya designtrender men det här är första gången som vi genomfört en total överhalning av företagets grafiska profil. Vår avsikt, förutom att designmässigt sälla oss…

  Läs mer
 • avesta-ajou

  Ajourhållning av data för Avesta-, Fagesta- och Norbergs kommuner

  Vi på OCELLUS AB fick i uppdrag att bistå Avesta, Fagersta och Norbergs kommun med ajourhållning av deras geodata. I det här fallet gällde det data från bland annat Fornminnesregistret, Länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Vi såg till att ny data hämtades från myndigheterna och anpassades till rätt geografiskt område.

  Läs mer
 • OCELLUS närvarade vid Utbildningschansen
  OCELLUS närvarade vid Utbildningschansen
  OCELLUS närvarade vid Utbildningschansen

  OCELLUS närvarade vid Utbildningschansen

  Den 18 mars 2016 var det dags för en ny omgång med Utbildningschansen – ett samverkansforum där utbildningsanordnare berättar om sina utbildningar för intresserade besökare. OCELLUS Information Systems AB var givetvis där som utställare för att berätta om YH-utbildningen Mobila System och GIT. Utbildningschansen är en mötesplats där du kan…

  Läs mer
 • YH-loggan_vit_bakgrund

  Mobila System och GIT klar för kursstart

  Myndigheten för Yrkeshögskolan har beslutat att prioritera OCELLUS Information Systems tvååriga YH-utbildning Mobila System och GIT. Utbildningen har funnits sedan 2005 och har med åren blivit bättre och bättre. Kursplanerna har reviderats och kopplingen till arbetslivet är nu starkare än någonsin. Utbildningen hålls på distans och LIA-platserna är fler än…

  Läs mer
 • brunn

  Inmätning gatubrunnar Avesta kommun

  OCELLUS AB fick i uppdrag av Avesta kommun att mäta in gatubrunnar i olika områden. OCELLUS AB har mätt in deras lägen och kopplat metadata om brunnarnas djup. Inmätningen genomfördes med precisions-GPS och totalstation. Datan bearbetades därefter med programmet ArcGIS Desktop innan den levererades till kunden.

  Läs mer
 • parker

  Inmätning av parker för Avesta kommun

  Vi har assisterat Västmanland-Dalarna Miljö- och Byggenheten med att mäta in parker och lekplatser i centrala Avesta. Vi mätte in parkernas yttre områden, bänk- och sopkorgsplacering, gångstråk inom parken, gatubelysning, lekanordningar, vattensamlingar och rabatter. Dessutom mättes alla nivåskillnader in så att man senare kan skapa en 3-dimensionell karta över parkerna.

  Läs mer
 • mapinfo-pro-logo

  Lär dig mer om MapInfo Professional 12.5

  Nu erbjuder vi en grundkurs i programmet MapInfo Professional 12.5 – ett av de mest använda och marknadsledande programmen vad gäller geografisk informationshantering. Du kommer att få en introduktion till hur programmet används bl. a lära dig skapa filer, lägga till data och hantera projektioner, tabellhantering samt hur du gör…

  Läs mer
 • 1

  OCELLUS nominerade i DI Gasellen 2014

  DI Gasellen är en gala som årligen hålls av Dagens Industri (DI) där mindre företag premieras för snabb tillväxt under en treårsperiod. Vi på OCELLUS är väldigt stolta och glada över att även detta år nomineras! Det är under 0,5 % av Sveriges aktiebolag som årligen nomineras till Gasellföretag och…

  Läs mer